Algemene voorwaarden van Naailes Eindhoven
Inschrijving

Door het inschrijven voor de naailessen verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsplicht. Je inschrijving is persoonsgebonden. Wanneer de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Door het inschrijven voor de naailessen ga je de verplichting aan tot betaling van het lesgeld van minimaal 7 lessen. De naaicursus heeft een minimum van 7 lessen van 2 uur exclusief het gebruik van een naaimachine en materialen zoals stoffen.

Afmelden

Als je een les moet missen en je deze wilt inhalen, kun je deze 24 uur voorafgaand aan een les afmelden.
Bij niet tijdig afmelden kan de les niet worden ingehaald.  Het inhalen van de lessen geschied alleen in de periode van de cursus (binnen de 7 lesweken) en op de dagen dat er les gegeven wordt.

Restitutie

Restitutie van lesgelden vindt als regel niet plaats.  

Betalingen

Het lesgeld wordt contant voldaan tijdens de eerste les.

Een lesdag is vol

Als je je hebt ingeschreven voor een lesdag die vol is, wordt je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als je wilt, kun je op de wachtlijst worden gezet. 

Algemeen

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les per mail dan wel telefonisch afgelast.De les kan worden ingehaald of het lesgeld word retour gegeven. Dit word bepaald door de docent. 

Aansprakelijkheid

Naailes Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. 

 

Heb je vragen over de voorwaarden, stuur dan een e-mail aan info@naaileseindhoven.nl.